ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 30 MAJA 2014R.

Od 1 września 2014 roku wejdzie w życie nowe prawo oświatowe. Zmiany dotyczyć będą m. in. nauczania religii, a w podstawie programowej dla przedszkoli pojawi się język obcy. W tym roku do szkół po raz pierwszy obowiązkowo trafią także sześciolatki.

Przedszkolaki rozpoczną naukę języka obcego

Na reformach powinny skorzystać przedszkolaki. Od września będą mogły uczyć się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).

Jednak jeszcze w 2014 roku nauka języka obcego zostanie wprowadzona do przedszkola, o ile decyzję podejmie dyrektor lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci pięcioletnich zostanie natomiast wprowadzony od 1 września 2015 r., a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku.
Przedszkolowo.pl logo