NOWE PROPOZYCJE RZĄDU DLA NAJMŁODSZYCH

Nowe propozycje w sprawie tanich przedszkoli i obowiązku szkolnego 6latka[\b]

a) od września 2013 roku każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.

(pierwotnie proponowano rozłożenie w czasie - od września 2013 złotówkę kosztować miały 6. i 7. godzina, od września 2014 roku również 8. a dopiero od września 2015 r. wszystkie dodatkowe godziny miały kosztować 1 złoty)

b) od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej, a od 2017 roku - prawo to będzie przysługiwało również 3-latkowi.

(pierwotnie prawo miało być przyznawane rok wcześniej - 4-latki w 2014 r., 3-latki w 2016 r.)

c) dotacja przedszkolna, która zostanie przekazana gminom we wrześniu 2013 roku będzie w tym roku (na okres wrzesień-grudzień) wynosić 504 miliony złotych. W roku 2014 będzie wynosić już 1,6 miliarda złotych. W kolejnych latach łączna wysokość dotacji dla gmin będzie wzrastać.

(pierwotnie planowano, że dotacja przedszkolna na okres wrzesień-grudzień 2013 roku wyniesie 320 milionów)

d) dotacja na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, będzie wynosić na okres wrzesień-grudzień 2013 r. 414 złotych. W 2014 r. będzie wynosić 1242 złote, a w kolejnych latach będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.

(pierwotnie planowano, że na ten okres gmina otrzyma 333 złote na dziecko w wieku 2,5-5 lat, a docelowo, po wprowadzeniu opłat w wysokości 1 zł. za każdą dodatkową godzinę od roku 2016 miała wynosić 1 433 zł. W latach 2015 i 2014 odpowiednio - 1 398 zł, 1 136 zł. W pierwotnym projekcie nie naliczano dotacji na każde dziecko, ale na dzieci w wieku 2,5-5 lat).

e) w ustawie pozostanie oferta dla przedszkoli niepublicznych. Od 1 września 2015 te z nich, które dobrowolnie podporządkują się zasadom odpłatności ustalonym uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy (czyli „dodatkowe" godziny za 1 zł., te same zasady rekrutacji itd.) będą otrzymywały dotację z budżetu gminy w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym

Sześciolatek w szkole

1 września 2014 pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków. Równocześnie, podzielając troskę rodziców i rozumiejąc ich obawy o najmłodsze 6-latki, rząd podjął następujące decyzje:

a) aby uniknąć tworzenia zbyt licznych oddziałów klasowych, od września 2014 roku klasy 1-wsze nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Taki przepis będzie obowiązywał od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas 1-3 (we wrześniu 2014 klasy 1-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy 1-wsze i 2-gie, od września 2016 r. klasy 1-3);

b) aby uniknąć, w miarę możliwości, tworzenia oddziałów klasowych z uczniów o dużej różnicy wieku w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki temu w oddziałach klasowych będą skupione dzieci w zbliżonym wieku;

c) we wrześniu 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r.;

d) we wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).
Przedszkolowo.pl logo